نوشته‌ها

مهمونی…

یه بچه ی با ادب وقتی میره مهمونی
چجوری رفتارکنه؟ مطمئنم می دونی

درسته، اول ســلام،به هــرکی که ببینه
بعدش میره مودب یه گوشه ای می شینه

مــودب و مــرتب مثل آدم بزرگا
می کنه هرکاری که گفته مامان وبابا

شلوغکاری که خوب نیست بایدآروم بمونه
کارخیلــی بدی یِه،بهــم ریخــتن خــونه

بی ادبی رو هرگز کسی نمی پسنده
هرکی باشه بی ادب،شیطون بهش می خنده

یه بچه ی بی ادب همیشه دست درازه
دست میزنه به هرچی،همیشه بی اجازه

بچه بی ادب رو هیچ کسی دوست نداره
چــون که همــش کار اون اذیت و آزاره

 

شاعر: فاروق پورحبیب