نوشته‌ها

شعر «نماز بخون»

نمازبخون،نماز ستون دینه

راه رسیدن به بهشت همینه

بچه ی خوب باید باایمون باشه

دوست خدا،دشمن شیطون باشه

خدامیگه: نمازبخون دوستِ من

بنده من باش وبمون،دوست من

نماز نخونی دوست شیطون می شی

از این کارت یه روز پشیمون می شی

وقت نماز که میشه پا شو از جا

وضو بگیربا آب پاک سرتاپا

برو به مسجدِ محل که بازه

اذون میگن دیگه وقت نمازه

 

شاعر: فاروق پورحبیب