نوشته‌ها

بچه تمیز

بچه ی خوب کیه؟ اون
که دست و روش تمیزه

هرکی تمیز بمونه
پیش خــدا عزیزه

فرشته هم دوس داره یه بچه ی تمیزو
شب بخوابه روتنش عطرخدا می ریزه

سلامتی وشادی  همیشه همراهشه
مریض نمیشه هرگز یه بچه پاکیزه

مثل تو که تمیزی مثل گلای باغچه
ببین چقد قشنگی کوچولوی ریزه میزه

 

شاعر: فاروق پورحبیب