نوشته‌ها

یه آرزو

خــدا،خـــدا،خدای من
بشنو زمن صدای من

با دل پاک وبی خطا
آمده ام دست به دعا

پاک وتمیزو با وضو
فـقـط دارم یه آرزو

اونــم اینه که هــرکجا
باشم پیش مامان ،بابا

میخوام که این دویارِمن
باشن همــش کنار من

نشیم جدا،باهم باشیم
بدون رنج و غـــم باشیم

تو دلامون مهر و وفا
پشت وپناهمون خدا

آرزومــه فقـــط همین
خداجون اشکامو ببین

باالتماس میگم :خدا
ازم قبول کن این دعا

 

شاعر: فاروق پورحبیب